Zbigniew Zalewski

członek Rady Programowej
Zbigniew Zalewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista w zakresie zarządzania i kierowania oświatą, ukończył studia podyplomowe z zarządzania szkołą uczącą się oraz szereg kursów i szkoleń w zakresie przywództwa szkolnego i kierowania zmianą. Były współpracownik oraz konsultant Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze, kierownik kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą oraz animator Klubu Kadry Kierowniczej Oświaty, który skupiał kilkudziesięciu dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Od 2008 roku, przez kilka lat związany z Kolegium Tutorów we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Kolegium; w tym okresie prowadził działalność szkoleniową propagującą ideę wdrażania tutoringu w polskiej szkole. W ramach kilkuletniej współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki uczestniczył jako trener – wykładowca w szeregu projektach szkoleniowych adresowanych do nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie edukacji zindywidualizowanej, tutoringu jako kompleksowej zmiany edukacyjnej oraz przywództwa edukacyjnego jako nowego modelu zarządzania szkołą. W ramach Akademii Przywództwa FIO w kolejnych trzech jej edycjach prowadził zajęcia z zakresu skutecznego przywództwa dla osób kierujących organizacjami pozarządowymi. Od 2015 roku związany z Instytutem Tutoringu Szkolnego, w którym pełni funkcję członka rady programowej. W latach 2016 – 2018 członek zespołu kierującego ogólnopolskim projektem edukacyjnym pn. Wychować Człowieka Mądrego, w którym sprawował funkcję specjalisty d wdrożeń. Współautor publikacji: "Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej" (Wrocław, 2009) oraz „Wychować Człowieka Mądrego – Raport końcowy z badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu wdrażania tutoringu szkolnego” (Częstochowa 2018 )