Ewa Mizera - Raczkowska

Ewa Mizera - Raczkowska

Z wykształcenia jest rzeźbiarzem (Liceum Plastyczne Zakopane) i grafikiem (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.) Wykładała arteterapię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jest trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Interesują ją nie tylko sztuki plastyczne, ale szeroko rozumiana kultura. Ukończyła Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze w DSW.

Jest nauczycielem dyplomowanym w Autorskich Liceach Artystycznych „ALA” oraz wykładowcą w Autorskim Studium Dizajnu „Abrys” we Wrocławiu, gdzie od kilku lat prowadzi również zajęcia z osobami niesłyszącymi.

W liceach ALA pracuje od drugiego roku istnienia szkoły (od 1997). Uczy rzeźby, grafiki artystycznej, projektowania graficznego oraz wiedzy o kulturze. Jest tam również dyrektorem w Liceum Plastycznym. Autorska koncepcja szkół ALA jest jej bardzo bliska, gdyż – jak wyjaśnia - mówi o istocie spotkania miedzy ludźmi, o twórczym dialogu, od którego wszystko się zaczyna i tak wiele zależy. Od dwudziestu dwóch lat jest opiekunem/tutorem - niezmiennie z wielką otwartością i uwagą dla każdego podopiecznego. Dzieli się entuzjazmem, radością, niepokojami nie tylko twórczymi. Oprócz pracy pedagogicznej, wychowawczej, animacyjnej i arteterapeutycznej zajmuje się malarstwem i grafiką, głównie warsztatową. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.