Dorota Wojciechowska

członek Rady Programowej
Dorota Wojciechowska

Psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1983 r.); trener umiejętności psychospołecznych (rekomendacja PTP). Ma doświadczenie w szeroko pojętej profilaktyce problemów wieku dorastania, w psychoedukacji i pracy warsztatowej z nauczycielami, uczniami i rodzicami, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. Od 2003 r. współzałożycielka i dyrektorka alternatywnej szkoły „ALA” Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, gdzie realizuje koncepcję działania szkół „ALA” (autorstwa M. Budzyńskiego), skąd wywodzi się idea tutoringu szkolnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń, poprzez aktywny udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli na terenie kraju.