Rada Programowa

Piotr Nita

Piotr Nita

dyrektor Instytutu, członek Rady Programowej

Mariusz Budzyński

Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny Instytutu,
członek Rady Programowej

Joanna Kwiatkowska

Joanna Kwiatkowska

członek Rady Programowej

Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

członek Rady Programowej

Dorota Cichecka

Dorota Cichecka

członek Rady Programowej

Adrianna Ciastko

Adrianna Samat-Ciastko

członek Rady Programowej

Zbigniew Zalewski

Zbigniew Zalewski

członek Rady Programowej

Trenerzy i superwizjerzy

I inni.

Wsparcie administracyjno-księgowe