Wspieraj Instytut

Wspieraj działania Instytutu Tutoringu Szkolnego

Jeżeli bliskie Ci są wartości i działania Instytutu możesz wesprzeć je finansowo.

1. Zdefiniuj zlecenie stałe.
Ustal w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczny odpis na cele Instytutu. Możesz także wspierać konkretny projekt lub działanie, które realizujemy.

2. Dokonaj jednorazowej wpłaty.
Przekaż nam darowiznę przelewem tradycyjnym w banku lub przekazem na poczcie.

Dane do zlecenia stałego lub przelewu:
INSTYTUT TUTORINGU SZKOLNEGO
ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław
Rachunek bankowy nr: 48109024020000000113353834,
tytuł przelewu: darowizna na Instytut

Organ prowadzący Instytut (Towarzystwo Edukacji Otwartej) ma statut Organizacji Pożytku Publicznego, więc darowizny przekazane na działania Instytutu można odliczyć od podatku:
1) osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
2) osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych.

Przedsiębiorcy mogą przekazaną darowiznę odliczyć od podstawy opodatkowania do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem.