Tutorska Akademia Przywództwa Szkolnego (2021)


Akademia  służy wsparciem dyrektorom i dyrektorkom placówek oświatowych lub  osobom aspirującym do tej roli. Elastyczna struktura procesu pozwala zaadaptować go do potrzeb i specyfiki każdego z uczestników. Zapewniamy pomoc ze strony tutora, szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb, wymianę doświadczeń z innymi praktykami np. podczas superwizji. Akademia podnosi poczucie sprawstwa i autonomii uczestników. 


Celem  Akademii jest rozwój kompetencji liderskich uczestników i uczestniczek w  oparciu o ich własne zasoby, osobistą wiedzę i doświadczenia z  wykorzystaniem procesu tutoringu, jako narzędzia zarządzania i wsparcia rozwoju szkoły, jej środowiska i otoczenia.


👉 Szczegółowy program oraz zasady rekrutacji - LINK DO PLIKU


👉 Zgłoszenia przyjmujemy od 14 stycznia 2021 do 15 lutego 2021 - LINK DO FORMULARZA


👉 Zapraszamy do obejrzenia live`a nt. Akademii: https://fb.watch/37B4PUPNcW/