Opieka merytoryczna wdrożenia

Opieka merytoryczna wdrożenia, polega na bieżącym wsparciu superwizyjnym wdrożenia tutoringu szkolnego w danej szkole.

Do wyboru przez szkołę pozostawia się liczbę wizyt opiekuna (10 lub 6) w skali roku szkolnego.

Każda wizyta obejmuje:

Tutorial (spotkanie konsultacyjne) z dyrektorem szkoły

Tutoriale tworzą interaktywny proces, który pomaga uczestnikowi w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki tutorialom wspierana osoba precyzyjniej ustala cele, optymalizuje swoje działania, podejmuje trafniejsze decyzje i pełniej korzysta ze swoich naturalnych umiejętności i zasobów. Tutor prowadzący spotkania wspiera dyrektora szkoły jako lidera zmiany.

Superwizje tutorskie (grupowe i indywidualne)

Celem superwizji tutorskiej jest zwiększenie możliwości zawodowych nauczyciela związanych z pracą w charakterze tutora, a w szczególności:

  • pogłębianie świadomości siebie oraz rozwiązanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z podopiecznym,
  • zwiększanie rozumienia podopiecznych,
  • poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych,
  • uzyskiwanie wsparcia w grupie o podobnym profilu zawodowym,

Więcej o opiece merytorycznej opowiadamy w filmie

 

Zakres pracy i intensywność wizyt opiekuna wdrożenia możemy dostosować do zapotrzebowania zespołu nauczycieli.

Instytut dysponuje kilkoma modelami superwizji i wspierania grupy tutorów. Superwizje mogą zostać zamienione na szkolenie tematyczne z obszaru tutoringu szkolnego, jeżeli takie jest zapotrzebowanie zespołu tutorów; mogą przyjąć formę spotkań grupowych lub indywidualnych.