Kurs tutorski (II stopień)

Kurs umożliwia uczestnikom pogłębienie rozumienia zasad tutoringu szkolnego, uzyskanie kolejnych umiejętności oraz efektywniejsze stosowanie go w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Ponadto kurs pomaga uporządkować dotychczasowe doświadczenie nabyte w pracy w charakterze tutora oraz wskazać kolejne obszary do rozwoju (także samodzielnego).

Kurs obejmuje:

 • Trzy ośmiogodzinne bloki [24 godziny] zawierające wykłady, ćwiczenia i treningi rozmów tutorskich.

 • Realizację autorskiej ścieżki rozwojowej w ramach czterech pełnych tutoriali z wybranym tutorem z Instytutu Tutoringu Szkolnego [ok. 6 godzin pracy indywidualnej].

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego II stopnia – warunkiem jest pełna realizacja kursu.
 • Certyfikat tutorski II stopnia – warunkiem jest pełna realizacja kursu, autorskiej ścieżki rozwojowej oraz przeprowadzenie kolejnych 30 godzin tutoriali.

Program Kursu:

 • Lepiej zrozumieć tutorial – wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy tutorów.
 • Sztuka zadawania pytań w tutoringu.
 • Do wyboru przez grupę: Tutor jako lider zmiany edukacyjnej. Lub Kryzys w tutoringu.

Trenerzy Instytutu realizujący program:

 • Adrianna Sarnat-Ciastko - dr nauk społecznych, pedagog, nauczyciel akademicki Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, tutor.
 • Dorota Wojciechowska - psycholog, dyrektor ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, tutor i trener częstochowskiego oddziału Instytutu.
 • Zbigniew Zalewski - specjalista w zakresie zarządzania i kierowania oświatą, wieloletni dyrektor szkoły, kilkuletni współpracownik oraz konsultant Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą. Jest innowatorem pedagogicznym i trenerem tutoringu.
 • Piotr Nita – tutor w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie, trener częstochowskiego oddziału i dyrektor operacyjny Instytutu,

Tutorzy Instytutu realizujący tutoriale w ramach autorskiej ścieżki rozwojowej:

 • Joanna Kwiatkowska
 • Dorota Cichecka
 • Ewa Mizera-Raczkowska
 • Dorota Wojciechowska
 • Piotr Nita

Opiekun merytoryczny kursu:
Mariusz Budzyński - tutor, trener, autor innowacyjnych programów w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektor merytoryczny Instytutu.