Kurs tutorski (II stopień)


Kurs umożliwia uczestnikom pogłębienie rozumienia zasad tutoringu szkolnego, uzyskanie kolejnych umiejętności oraz efektywniejsze stosowanie go w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Ponadto kurs pomaga uporządkować dotychczasowe doświadczenie nabyte w pracy w charakterze tutora oraz wskazać kolejne obszary do rozwoju (także samodzielnego).


Kurs tutorski realizowany jest w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
Rekrutacja  uczestników prowadzona jest za pośrednictwem 👉 formularza


Kurs obejmuje:

 • Trzy ośmiogodzinne bloki [24 godziny] zawierające wykłady, ćwiczenia i treningi rozmów tutorskich.
 • Realizację autorskiej ścieżki rozwojowej w ramach czterech pełnych tutoriali z wybranym tutorem z Instytutu Tutoringu Szkolnego [ok. 6 godzin pracy indywidualnej].

Warunki konieczne do rozpoczęcia kursu tutorskiego II stopnia:

 • status tutora I stopnia,
 • doświadczenie tutorskie w postaci zrealizowanych 100 godzin tutoriali.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego II stopnia – warunkiem jest pełna realizacja kursu.
 • Certyfikat tutorski II stopnia – warunkiem jest pełna realizacja kursu, autorskiej ścieżki rozwojowej oraz przeprowadzenie kolejnych 30 godzin tutoriali.

Program Kursu:

 • Lepiej zrozumieć tutorial – wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy tutorów.
 • Sztuka zadawania pytań w tutoringu.
 • Tutor jako lider zmiany edukacyjnej.

Trenerzy Instytutu realizujący program:

Tutorzy Instytutu realizujący tutoriale w ramach autorskiej ścieżki rozwojowej:

 • Joanna Kwiatkowska
 • Dorota Cichecka
 • Adrianna Sarnat-Ciastko
 • Zdzisław Hofman
 • Piotr Nita
 • i inni

Opiekun merytoryczny kursu:
Mariusz Budzyński - tutor, trener, autor innowacyjnych programów w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektor merytoryczny Instytutu.