Co dalej z moją klasą?


Instytut Tutoringu Szkolnego zaprasza na 8 godzinny warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowawców klasowych (od V do klas licealnych)


Powrót do edukacji w realnych warunkach szkolnych staje się wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Trudno przewidzieć jak proces ten będzie przebiegał, co może zaskoczyć, co może być trudne.

 

Jedno jest pewne, → trzeba zadbać o poczucie bezpieczeństwa, relacje, integrację grup, a przede wszystkim o wzmocnienie wspierających i twórczych działań wychowawcy klasowego.


Dlatego proponujemy udział w warsztatach, które mogą pomóc w organizacji pierwszych dni znów w szkole i staną się okazją do refleksji: jak radzimy sobie jako dorośli i jak można wspierać uczniów w okresie pandemii, która tak szybko nie minie.W programie szkolenia:

1. Jaka jest „tu i teraz” sytuacja w naszej klasie.

2. Zyski i straty spowodowane zdalną edukacją. Czy kryzys był / może być rozwojowy? Refleksje nad czasem minionym – mocne i słabe strony nauczania online

3. Jak powitać uczniów znów w klasie? – pomysły na integrację grupy

4. Ruch, plener, zabawa – uwarunkowania neurobiologiczne.

5. Wykorzystanie gier w edukacji np. „Świat i liczby” – przykład gry o różnicach w globalnym świecie i wspólnej odpowiedzialności.

6. Metody informacji zwrotnej – zawsze przydatne

7. Pedagogiczna zaradność w trudnych sytuacjach z doświadczeń tutoringu szkolnego.

8. „Dobre słowo na jutro” – opowieści, które budzą nadzieję


Trenerzy:

Zofia Zaorska

http://1na1.e.org.pl/zofia-zaorska/


Zdzisław Hofman

https://instytuttutoringuszkolnego.pl/zespol/zdzislaw-hofman


Termin: I część 21 maja i II część 24 maja; godziny 16:30 - 19:50


Udział jest płatny. Ilość miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.  


Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/2rFxsfichNiYkfDK7


Kontakt do koordynatora: Zdzisław Hofman - zwhofman@gmail.com tel. 603 121 384