III Zjazd Tutorów Szkolnych

Zapraszamy na III Zjazd Tutorów Szkolnych, który odbędzie się 25 października 2019 roku we Wrocławiu w ALA - Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu ul. Robotnicza 36-38.

Organizujemy go w partnerstwie z ALA Autorskiemi Liceami Artystycznymi i Akademickimi we Wrocławiu.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń między nauczycielami zaangażowanymi w tutoring szkolny.

Zasięg jest ogólnopolski.

Wydarzenie adresujemy do osób związanych z oświatą, zainteresowanych tutoringiem – nauczycielek i nauczycieli i dyrektorów i dyrektorek szkół wszystkich typów i etapów oraz przedszkoli, pracowników uczelni wyższych, do kuratorów oświaty, pracowników wydziałów edukacji urzędów gmin, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, wychowawców z młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kuratorów sądowych, samorządowców i aktywistów zainteresowanych oświatą i edukacją (w tym domową).

Szczegółowy program:

Koszt udziału uczestnika: minimum 50 zł od uczestnika

Formularz zgłoszeniowy tutaj