I Zjazd Tutorów Szkolnych

I Zjazd Tutorów Szkolnych

Jako Instytutu Tutoringu Szkolnego w kooperacji ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku zorganizowaliśmy I Zjazd Tutorów Szkolnych. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń między nauczycielami zaangażowanymi w tutoring szkolny w szkole podstawowej oraz pokazanie dobrej praktyki – czyli dorobku tutorów z malborskiej podstawówki.
2 marca 2018 roku w Podstawowej nr 5 w Malborku spotkało się 145 nauczycieli i sympatyków tutoringu szkolnego. Wydarzenie w części realizowane było w ramach ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole" finansowanego w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podczas spotkania plenarnego toczyły się rozmowy nt. dlaczego i jaki tutoring w szkole podstawowej? Jak go realizować w klasach I-III, a jak w IV-VII? W kolejnej części odbyły się spotkania uczestników Zjazdu z tutorami i ich podopiecznymi oraz ich rodzicami w trybie wizyt studyjnych, dzięki czemu uczestnicy zyskali bezpośredni wgląd w tutoring w edukacji wczesnoszkolnej.
W finałowej części zjazdu jego uczestnicy w formule warsztatów open space opracowywali rozwiązania najtrudniejszych wyzwań jakie stawia przed szkołą podstawową tutoring - granice relacji tutorskiej, tutoring dla każdego ucznia, troska tutora o samego siebie, cel rozwojowy w klasach I-III, organizacja tutoringu. Praca przebiegała z dużą skutecznością i okazała się wielce owocna.

Dziękujemy wszystkim obecnym - nauczycielom reprezentującym 31 szkół, zaangażowanym uczniom i ich rodzicom, genialnemu zespołowi tutorów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku.

Większość zdjęć udostępnionych zostało dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku www.sp5malbork.pl