III Zjazd Tutorów Szkolnych

III Zjazd Tutorów Szkolnych

25 października 2019 spotkaliśmy się pod szyldem III Zjazdu Tutorów Szkolnych w gronie tutorów z całej Polski, by wymieniać się doświadczeniami oraz inspiracjami i nawzajem wzmacniać. Zjazd odbył się we Wrocławiu w ALA Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, które w tym roku obchodzą 25-lecie działalności. Wspólnie celebrowaliśmy ten jubileusz.

Podczas części plenarnej wystąpił autor koncepcji szkół ALA i dyrektor merytoryczny Instytutu – Mariusz Budzyński z prelekcją pt. „Tutoring szkolny i jego oddziaływanie terapeutyczne w świetle "pedagogiki dialogu" ks. Janusza Tarnowskiego i "podejścia skoncentrowanego na osobie" Carla Rogersa”.

Dwójka tutorów - Katarzyna Gala (ze Szkoły Podstawowej nr 169 z Łodzi) oraz Sławek Silvio Ratajczak (ze Społecznego Liceum nr 17 w Warszawie) podzielili się swoimi historiami krzepiących i edukacyjnych tutorskich porażek.

Członkowie Rady Programowej Instytutu poprowadzili warsztaty bazujące na pracy metodą case study poświęcone tutorskim podgórkom - czyli trudnościom jakie stawia tutoring.

Odbyły się też spotkania w formule wizyt studyjnych z tutorami i uczniami szkół ALA.

Na okoliczność Zjazdu nawiązaliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym. Dostępne były książki i publikacje Towarzystwa na specjalnym stoisku

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział, gotowość do dzielenia się, ciekawość i optymizm.