Zjazd Trenerów Instytutu

Zjazd Trenerów Instytutu

11 i 12 stycznia 2020 spotkaliśmy się w pod szyldem Zjazdu Trenerów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Łomiankach w gronie trenerów Instytutu, by doskonalić się w pracy trenerskiej, a tym samym skuteczniej przybliżać tutoring szkolny zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom w całej Polsce.

Podczas szkolenia pt. „Kuferek trenerski z lupą”, które poprowadził Zdzisław Hofman (członek Rady Programowej ITS) wzmacnialiśmy nasze kompetencje trenerskie, by lepiej kierować procesem uczenia się w grupie. Nasze przemyślenia krążyły tego dnia wokół koncepcji jak trener pracuje sobą, rozmawialiśmy o wglądzie w osobiste zasoby i umiejętności oraz prowadziliśmy wymianę doświadczeń.

Drugiego dnia omówione zostały wątki organizacyjne pracy trenera w ITS. Tą część poprowadził dyrektor ITS Piotr Nita oraz Dorota Cichecka (członek Rady Programowej ITS). Zwieńczeniem Zjazdu Trenerów było szkolenie poprowadzone przez Mariusza Budzyńskiego (dyrektora merytorycznego ITS) pt. "Tutoring szkolny i pedagogika dialogu w świetle podejścia skoncentrowanego na osobie C. Rogersa" (Carl Rogers) Refleksje nasze kierowały się w stronę autentyzmu w relacjach, optymizmu w patrzeniu na drugiego człowieka oraz czujności na sposób komunikowania się.

Zjazd Trenerów to było drugie spotkanie dedykowane trenerom. Pierwsze zorganizowaliśmy w marcu 2019 doskonaląc się wtedy wraz z Agnieszką Kaczmarzyk (z PSPIA Klanza w Poznaniu) w obszarze metod aktywizujących w pracy z grupą.