Ważne debaty o szkole na konferencji SEO

Między 12 a 15 kwietnia w Zakopanem miała miejsce międzynarodowa konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła” organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński oraz Erę Ewaluacji. Było to już czwarte spotkanie, którego celem jest umożliwienie pogłębionej dyskusji i refleksji nad procesami decydującymi o jakości edukacji w Polsce i na świecie. W ostatnich dwóch konferencjach jednym z zaproszonych ekspertów był również Mariusz Budzyński (dyrektor merytoryczny ITS), który dzielił się własnym doświadczeniem podczas sesji poświęconych realizacji programów wychowawczych w szkole . Nagrania każdej z nich są do obejrzenia na kanale projektu Systemu Ewaluacji Oświaty SEO:

  • - Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca „relacje wzajemnie uczące” w środowisku Nauczyciele-Uczniowie-Rodzice, obejrzyj na YouTube
  • - Organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum. Z doświadczeń szkół - ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie, obejrzyj na YouTube

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia dostępnych filmów.