Bardzo udana konferencja w Zalesiu Górnym

Bardzo udana konferencja w Zalesiu Górnym

3 grudnia w Gimnazjum w Zalesiu Górnym odbyła się konferencja „Tutoring – możliwość czy konieczność nowoczesnej szkoły”. Uczestnicząca w niej ponad setka nauczycieli z pewnością mogła doświadczyć wyjątkowego spotkania. To rozpoczęło się od czterech wystąpień plenarnych: profesor Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), która zaprezentowała swoje rozważania na temat tutoringu jako metody wspierania rozwoju nie tylko ucznia, ale i nauczyciela, Mariusza Budzyńskiego (ITS), który odniósł się do pedagogiki dialogu jako podstawy merytorycznej tutoringu, Adrianny Sarnat-Ciastko (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, ITS), która zaprezentowała wyniki swoich badań naukowych nad rozwojem metody tutoringu w polskim systemie oświaty, a także Elżbiety Piotrowskiej-Gromniak (Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji), która odniosła się do zagadnienia rodziców wobec tutoringu. Po merytorycznych wystąpieniach uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szeregu praktycznych warsztatach związanych z prezentacjami: praktyk tutorskich na różnych poziomach nauczania (od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalnej); strony formalno-prawnej wprowadzania tutoringu, ale także różnych aspektów związanych z metodyką tutoringu szkolnego.

Warto zaznaczyć, iż konferencja odbywająca się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno była realizowana w szkole, która od 2011 roku wdraża tutoring. To autentyczne doświadczanie zmian mogło mieć dodatkowy wpływ na końcowe wrażenia uczestników. Mamy nadzieję, że te w przyszłością zaowocują, tworząc kolejne przestrzenie dla pojawienia się relacji tutorskich w nowych placówkach.

Poniżej migawki z konferencji w Zalesiu wykonane przez Zofię Matuszak-Czekierda.