Tutoring szkolny w Gdańsku

Ponad 600 uczniów gdańskich podstawówek zostanie objętych tutoringiem, ruszyły już pierwsze szkolenia nauczycieli – tutorów.

Instytut Tutoringu Szkolnego realizuje od marca 2017 roku program wprowadzenia tutoringu szkolnego w Gdańskich szkołach. Jest on organizowany w ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a realizowanego przez Fundację ODITK (http://fundacjaedukacyjna.oditk.pl/). Projekt zakłada przeszkolenie na kursie tutorskim ponad 100 nauczycieli i objęcie opieką tutorską ponad 600 uczniów gdańskich szkół podstawowych. W placówkach, które biorą udział w projekcie zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne dla członków rad pedagogicznych i rodziców. Dyrektorzy szkół przejdą specjalnie opracowany kurs dyrektorski, otrzymają także wsparcie w postaci indywidualnych spotkań specjalistów od wdrożenia projektów tutorskich. Nauczyciele – tutorzy, oprócz podstawowego kursu, będą mogli odbyć cykl indywidualnych i grupowych konsultacji mających na celu wsparcie ich pracy.

Jako zespół Instytutu cieszymy się, że możemy wspierać gdańskie szkoły.

Realizacja programu jest przewidziana na lata 2017-2018.