Tutoring obroniony

16 grudnia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Adrianny Sarnat-Ciastko pt. „Tutoring w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu analizy transakcyjnej”. Praca, która powstawała pod opieką prof. nadzw. dr. hab. Jarosława Jagieły została pozytywnie zrecenzowana przez prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowską oraz prof. nadzw. dr hab. Dorotę Pankowską i ostatecznie przyjęta z wyróżnieniem przez Radę Wydziału. Warto dodać, iż broniona rozprawa jako pierwsza w Polsce w sposób tak szeroki opisuje proces oraz efekty wdrażania metody tutoringu do szkół. Realizowane na jej potrzebę ogólnopolskie badania trwały od listopada 2012 roku do września 2013 i objęły swoim zasięgiem kilkadziesiąt szkół oraz blisko 700 uczniów oraz nauczycieli. Zgodnie z sugestiami recenzentów, autorka rozprawy w najbliższym czasie będzie przygotowywała ją do druku.