Tutoring elementem nowej kultury szkolnej

Inspirującą prelekcję pt. "Oswajanie oporu? Tutoring jako element nowej kultury szkolnej" prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicza obejrzeć można na kanale youtube projektu pt.: "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole": https://www.youtube.com/watch?v=HOT6P9LvQ3g&t=56s

Realizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacji Otwartej ; projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Polecamy również pozostałe filmy oraz główną stronę projektu: http://www.tutoringszkolny.pl/