Tutoring a profilaktyka

Tutoring a profilaktyka

Reprezentantka Instytutu - dr Adrianna Sarnat-Ciatko wystąpi podczas konferencji pt. "VIII Ogólnopolska Konferencja Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka, Profilaktyka  ryzykownych zachowań". 


Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Res  Humanae we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii  odbędzie się w dniach od 6 do 8 września 2021 w Warszawie oraz zdalnie.


Formularz rejestracyjny dostępny jest stronie konferencji ( https://uzaleznienia2021.pl/ ), tam też więcej informacji o wydarzeniu.


Prelekcja o tutoringu umieszczona została w programie w pierwszej sesji problemowej poświęconej mechanizmom chroniącym w środowisku życia dzieci i młodzieży, a nosi tytuł: "Tutoring szkolny - raport z zastosowania tutoringu w szkołach publicznych"


Zachęcamy do udziału.


Konferencja  realizowana i finansowana jest ze środków Ministra Zdrowia w ramach  konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania  Narkomanii.