Trzy rekrutacje

Aktualnie trwają rekrutacje do trzech naszych programów edukacyjnych. Zainteresowanych zapraszamy do udziału.


1.  Tutorska Akademia Przywództwa Szkolnego dla dyrektorów i dyrektorek,  kandydatów na to stanowisko, dla osób z organów prowadzących.


Rekrutujemy do 19 listopada 2021.


👉 Opis

👉 Film

👉 Film

👉 Formularz zgłoszeniowy


2. Kurs Tutoringu Szkolnego II stopnia dla doświadczonych tutorów.


Rekrutujemy do 4 grudnia 2021.


👉 Opis 

👉 Film

👉 Formularz zgłoszeniowy


3. Kurs Tutoringu Szkolnego I stopnia - grupa otwarta dla uczestników indywidualnych na początku edukacji w zakresie tutoringu.


Rekrutujemy do 3 grudnia.


👉 Opis

👉 Film

👉 Formularz zgłoszeniowy


O udziale we wszystkich programach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.


W razie pytań polecamy się do kontaktu.