Status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Instytut Tutoringu Szkolnego zyskał status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.


Na  podstawie paragrafu 29 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 28 maja 2019 w sprawie placówek doskonalenia  nauczycieli (dz. u. 2019 roku poz.1045) z dniem 30 września 2020 do  ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wpisano  pod numerem 5/20 20 niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli -  NPDN Instytut Tutoringu Szkolnego.


Co to znaczy w praktyce?


  • Dla  dyrektora szkoły - ułatwienie w pozyskiwaniu środków na szkolenia dla  tutorów. Organ prowadzący czasem preferuje ośrodki i placówki  doskonalenia nauczycieli jako realizatorów szkoleń (i innego wsparcia)  dla grona pedagogicznego swoich szkół.
  • Dla samorządowca -  ułatwienie w przekierowaniu środków na doskonalenia nauczycieli w danej  szkole. Czasem organ prowadzący jest zobowiązany kierować realizację  szkoleń do ośrodków i placówek doskonalenia nauczycieli np. w projektach  lub w wyniku wcześniejszej decyzji rady gminy, rady powiatu, lub rady  miasta. 
  • Dla Instytutu - potwierdzenie naszej marki i  wiarygodności. Skuteczniejsze realizowanie naszych celów statutowych -  stworzenie kolejnej obok programów rekomendowanych ścieżki finansowania  edukacji tutorów.
  • Dla nauczycieli w całej Polsce - kolejne ułatwienie w podjęciu edukacji (a zatem  i pracy) w charakterze tutora szkolnego.
  • Dla  uczennic i uczniów - zwiększenie szansy na pracę z tutorem szkolnym,  czyli z przyjaznym życzliwym dorosłym, którego czas i uwagę otrzymuje  uczennica/uczeń na wyłączność i który skupiony jest na globalnym rozwoju  swojego tutee.


Zamieszczamy LINK do Zaświadczenia. 


Instytut Tutoringu Szkolnego - zapraszamy do współpracy: 

https://www.instytuttutoringuszkolnego.pl/oferta