Robocze prace Rady Programowej ITS w Płocku

Robocze prace Rady Programowej ITS w Płocku

Z troski o realizację cyklicznej, wewnętrznej ewaluacji działań podejmowanych przez Instytut Tutoringu Szkolnego 23 stycznia odbyło się kolejne robocze spotkanie członków jego Rady Programowej. Tym razem miało ono miejsce w Płocku w gościnnych progach Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa A.J. Nowowiejskiego. Ten jeden dzień dał możliwość osobistego wglądu zarówno w: wewnętrzne sprawy Instytutu, realizowane przez niego usługi (szczególnie w kontekście ich adekwatności i trafności względem potrzeb szkoły), jak również w makroskalę przeobrażającego się systemu oświaty.

Warto zaznaczyć, że zjazd płocki ITS-u odbywał się w nieco poszerzonym składzie. Prócz wszystkich członków Rady Programowej w spotkaniu uczestniczyli także: Maria Budzyńska – trener ITS oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, Henryk Cichecki – dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, Zofia Ściebura – dyrektor ALA w Częstochowie, Małgorzata Borowska – Prezes Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia KLANZA oraz Zbigniew Zalewski – doświadczony tutor i szkoleniowiec.

Spotkanie z racji ograniczonego czasu okazało się bardzo intensywne, ale przyniosło szereg istotnych wniosków, które – jak ufamy – będą mogły pozytywnie zaowocować w przyszłości.