Realizujemy zadanie publiczne

Organ prowadzący Instytut - Towarzystwo Edukacji Otwartej - zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego i tym samym zyskał dofinansowanie na realizację projektu: "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i  resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.

Instytut będzie realizował ten projekt od listopada 2016 do grudnia 2018 r.

Beneficjentami projektu będzie określona ilość szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wszystkich typów, publicznych lub niepublicznych z terenu całego kraju; oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (również z terenu całego kraju).

Udział w tym projekcie przynosi następujące korzyści dla szkoły:

  • bezpłatne kursy tutorskie dla nauczycieli,
  • bezpłatne wsparcie we wdrożeniu innowacji pedagogicznej,
  • bezpłatne roczne wsparcie w implementacji tutoringu szkolnego w placówce,
  • unikalna szansa na oryginalną promocję szkoły (wywiady z dyrektorami, nauczycielami, zdjęcia).