Przybliżamy ewaluację

Zespół Instytutu Tutoringu Szkolnego skupia się aktualnie na realizacji projektu „Wychować człowieka mądrego”, w ramach którego szeroko zakrojona została ewaluacja. Pragniemy ją nieco Państwu przybliżyć.

Projekt realizowany jest w trzech przenikających się przestrzeniach: szkoleń, wdrożeń (w tym opieki nad wdrożeniem) oraz ewaluacji. Ten ostatni aspekt ma określić jakość prowadzonych działań, ale także ich efektywność. Ewaluacją w projekcie objęte są zatem realizowane systematycznie od kilku tygodni szkolenia, ale także implantacja tutoringu w szkołach.

Badanie jej efektywności to przede wszystkim ocena zmiany, jaka dzięki zastosowanej metodzie pojawiła się (bądź też nie zaistniała) w grupie osób, która z niej skorzystała. Dostrzeżenie tej zmiany wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi badawczych opracowanych specjalnie na potrzeby projektu przez członków Zespołu Badawczego ds. Ewaluacji Projektu. Aby te mogły być uznane za wystarczająco skuteczne – muszą przejść odpowiednią procedurę weryfikacji.

Pierwszym krokiem uwierzytelniającym opracowane kwestionariusze była ich wnikliwa ocena dokonana przez sędziów kompetentnych – uznanych naukowców, którzy zajmują się badaniami nad edukacją. W skład zaproszonego do przygotowania recenzji narzędzi zespołu sędziów weszli:* profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dr hab. Dorota Pankowska, profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Ewa Wysocka oraz profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dr hab. Piotr Mikiewicz* (który też w trakcie prac nad narzędziami został wybrany na Zastępcę dyrektora ds. badawczych i wdrożeń Instytutu Badań Edukacyjnych). Na obecnym etapie – sędziowie kompetentni zakończyli swoje prace i przekazali członkom Zespołu Badawczego swoje uwagi. To ważny moment, ponieważ obecnie staje się możliwe dokonanie odpowiednich korekt, adaptacja narzędzi do szerokiego wachlarza wiekowego ich odbiorców, a także przygotowanie się do przeprowadzenia wstępnych badań pilotażowych, które ostatecznie zadecydują o ich kształcie.