O tutoringu szkolnym w Gdańsku i nie tylko

O tutoringu szkolnym w Gdańsku i nie tylko

Kwiecień obfitował na Pomorzu w wydarzenia, w których poruszany był temat tutoringu szkolnego. Poniżej przedstawiamy retrospektywę z minionych dni.

W pierwszej kolejności – 13 kwietnia w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja „Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?”, która została zorganizowana przez Miasto Gdańsk, Chrześcijańską Szkołę Montessori w Gdańsku oraz Instytut Tutoringu Szkolnego. Przedsięwzięcie to przeznaczone było dla dyrektorów gdańskich szkół, zainteresowanych poszukiwaniem inspiracji do zmian we własnych środowiskach edukacyjnych. Konferencja okazała się dużym sukcesem frekwencyjnym (o czym świadczą zamieszczone poniżej zdjęcia). Przybyło na nią ponad 100 słuchaczy. Wśród nich znalazł się również Piotr Bogdanowicz – założyciel i dyrektor Ogólnokształcącego Liceum i Gimnazjum Programów Indywidualnych. Konferencję otworzył Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej, po czym – zgodnie z programem – swój punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele ITS: Mariusz Budzyński, Joanna Kwiatkowska, Adrianna Sarnat-Ciastko, Dorota Cichecka i Henryk Cichecki. Choć każde z wystąpień miało inny charakter i inną dynamikę, z pewnością wszystkie pomogły stworzyć pogłębiony obraz metody tutoringu wśród przybyłych, którzy z zainteresowaniem zadawali pytania i dzielili się swoimi refleksjami oraz wątpliwościami. Część z nich wyraziła również chęć rozpoczęcia procesu wdrażania tutoringu w swoich szkołach, co – mamy nadzieję – nastąpi już niebawem. Warto zauważyć, iż konferencja nie odbyłaby się bez osobistego zaangażowania przedstawicieli Chrześcijańskiej Szkoły Montessori w Gdańsku – Beaty i Macieja Szulców, którym za wszystko bardzo dziękujemy.

Kilka dni później (17 kwietnia) tutoring szkolny stał się jednym z tematów omawianych podczas spotkania uczestników programu „Kreatywna Pedagogika – Mądrze, Twórczo, Inaczej” w Europejskim Centrum Solidarności. Owo omawianie ,w pierwszej kolejności, przyjęło formę warsztatu dla nauczycieli prowadzonego przez Mariusza Budzyńskiego. W trakcie jego trwania, uczestnicy tworzyli wizję własnej szkoły. Punktem odniesienia stała się tutaj szkoła tradycyjna, z której usuwano elementy uznane za szkodliwe, a wprowadzano takie, których brakuje. Uczestnicy pracowali w czterech grupach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i system edukacji jako całość. Co ważne, spotkanie dowiodło, że tutoring staje się koniecznością indywidualizacji procesu uczenia się i wychowania oraz zmian w relacjach odwołujących się do pedagogiki dialogu. Należy ponadto podkreślić, że samo spotkanie stało się forum wymiany myśli nauczycieli pracujących na różnych szczeblach edukacji –w tym edukacji akademickiej, ponieważ wśród uczestników znalazła się także profesor Joanna Rutkowiak z Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, w ramach którego dyskutowano o zasadności wprowadzania tutoringu szkolnego do szkół publicznych okazał się Pomorski Kongres Obywatelski zorganizowany 18 kwietnia przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Obok powyższych wydarzeń, które ulokowane były w Gdańsku, warto dodatkowo zaznaczyć, iż 16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku rozpoczął się kurs Szkolnego Tutoringu Wychowawczo-Rozwojowego. Wszystkim kursantom życzymy wytrwałości i doświadczania wspaniałych, budujących relacji z podopiecznymi.