O projekcie WCM na konferencji

9 czerwca na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum odbyła się interesująca IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”. Tym razem konferencja odbywała się pod hasłem „Standardy w profilaktyce społecznej” i odnosiła się m.in. do zasad i norm etycznych oraz prawnych w tej przestrzeni działań społecznych, standardów tworzenia, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych i wychowawczych, standardów kompetencji ich twórców i realizatorów, a także skuteczności oddziaływań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym. W przestrzeni szeregu interesujących wystąpień odwołujących się do ww. tematyki nie mogło zabraknąć również odniesień do realizowanego przez nas projektu (http://www.tutoringszkolny.pl/). Z wystąpieniem pt. „Ewaluacja projektu* Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole *- założenia, realizacja, wyzwania” zaprezentowała się dr Adrianna Sarnat-Ciastko – Kierownik Zespołu Badawczego ds. Ewaluacji Projektu WCM.