Nowy sposób finansowania wdrożenia tutoringu szkolnego


Dzięki  staraniom zespołu Instytutu nasz program wdrożeniowy pt. "TUTORING SZKOLNY - program pedagogiki dialogu" włączony został do Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego i uzyskał status programu rekomendowanego II stopnia.  


Dołączył tym samym do banku programów o udowodnionej naukowo skuteczności i opartych o najnowszą wiedzę z zakresu strategii profilaktycznych.


Szkołom i placówkom edukacyjnym stwarza to nową, niedostępną dotąd możliwość sfinansowania wdrożenia tutoringu szkolnego z funduszy gromadzonych w budżetach gmin, a przeznaczonych na profilaktykę uzależnień i ochronę zdrowia psychicznego.

 

Zainteresowane  wykorzystaniem tej ścieżki gminy i placówki - zachęcamy do kontaktu.Polecamy do obejrzenia nagranie live'a o programie rekomendowanym Instytutu z 20 października 2020: https://www.facebook.com/InstytutTutoringuSzkolnego/videos/381401183223521/


Opis bardziej szczegółowy naszego programu wraz z dowodami skuteczności dostępny jest tu:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu,46


Program realizujemy także w trybie hybrydowym lub zdalnym (jeżeli zachodzi taka konieczność).


O sensie programów profilaktycznych w dobie Covid-19 pisze na Twitterze Piotr Nita: https://twitter.com/NitaPiotr/status/1317522398078504966?s=19