Niezbędnik Dyrektora

Niezbędnik Dyrektora

W najnowszym numerze "Dyrektora Szkoły" ( nr 7/2019 ) odnaleźć można pokaźny artykuł pt. Niezbędnik Dyrektora – Tutoring w szkole".

W bibliografii autorki i autor artykułu - Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska i Daniel Starski - powołują się na publikacje Instytutu Tutoringu Szkolnego, na artykuły i książki Adrianny Sarnat-Ciastko (członkini Rady Programowej Instytutu) oraz na "Raport końcowy z projektu Wychować Człowieka Mądrego".

Cieszymy się, że figurujemy jako źródło danych i punkt odniesienia.