Mamy nowych 40 tutorów

25 września w Szkole Podstawowej nr. 12 w Gdańsku odbyło się spotkaniepodsumowujące projekt wdrożenia tutoringu szkolnego w tej placówce. Przedstawiciele Instytutu Tutoringu Szkolnego Zbigniew Zalewski i PiotrKwiatkowski wręczyli certyfikaty tutorskie I stopnia 40 nauczycielom gdańskiej szkoły. Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci – podopiecznych objętych tutoringiem. Obecni byli także przedstawicieleGdańskiej Fundacji Edukacyjnej ODiTK, która zajmowała się organizacją ikoordynacją projektu.

W gdańskiej szkole, roku szkolnym 2017/2018 ponad 200 uczniów zostałoobjętych indywidualną opieką tutorską. Ponadto nauczyciele i dyrektorzyotrzymali całoroczne wsparcie superwizyjne i wdrożeniowe specjalistów zITS. Projekt był realizowany w ramach programu SUPER - „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych” , finansowanego ze środkówunijnych, dla gdańskich szkół podstawowych.

Mimo początkowych obaw co do skuteczności projektu, nauczyciele gdańskiej dwunastki podkreślali wiele korzyści, które płyną z wprowadzenia systemututoringu w szkole dla uczniów, samych nauczycieli tutorów jaki i całejplacówki. Wśród najczęściej wskazywanych można wymienić:

 • Zapewnienie uczniom większego poczucia bezpieczeństwa w szkole
 • Zbudowanie nowych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami
 • Wzrost samodzielności uczniów
 • Większą pewność siebie, większą otwartość i aktywność uczniów
 • Uwrażliwienie nauczyciela na potrzeby ucznia
 • Poczucie spełnienia i satysfakcji u nauczyciela
 • Wzrost kompetencji nauczyciela poprzez lepsze poznanie środowiska uczniów, ich pasji, zainteresowań
 • Integrację zespołu tutorów – pracowników szkoły
 • Poszerzenie oferty szkoły o nowe formy działań wychowawczych
 • Polepszenie współpracy nauczyciel-szkoła-rodzic
 • Większe zaangażowanie uczniów w życie szkoły

Projekt jest realizowany w jeszcze jednej gdańskiej podstawówce.Podsumowanie jest tam planowane w połowie października. Łącznie w ramachprojektu SUPER, ITS przeszkoliło ponad 60 gdańskich nauczycieli tutorów. Nauczyciele, rodzice i uczniowie bardzo entuzjastycznie odnieśli się doidei tutoringu jako formy pracy wychowawczej w szkole. Mimo, że program sięskończył spotkania tutorskie będą kontynuowane.