Konferencja o ks. prof. Januszu Tarnowskim

Drodzy Nauczyciele, Edukatorzy, Działacze Oświatowi, Wychowawcy i Wy wszyscy, którym bliski jest tutoring, Zapraszamy na konferencję poświęconą w całości tematyce dialogu, tak ważnego dla każdego tutora. Wydarzenie to zainicjowała i organizuje Fundacja Szacunek Autentyczność Dialog, której głównym statutowym celem jest kultywowanie dorobku księdza profesora Janusza Tarnowskiego ( par 7 pkt 1 Statutu ). Jako Instytut wspieramy realizację konferencji jako partnerzy - jakże mogło być inaczej, zważywszy jak doniosłą rolę w rozwoju tutoringu szkolnego pełni ks. profesor Janusz Tarnowski.