ITS – uczymy się

ITS – uczymy się

Członkowie Instytutu Tutoringu Szkolnego Mariusz Budzyński, Maria Budzyńska, Dorota Cichecka, Henryk Cichecki oraz kilkoro nauczycieli z Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA z Wrocławia mieli okazję wziąć bierny udział w międzynarodowej konferencji „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Spotkanie, którego organizatorem było „Young Digital Planet” odbyło się 7 grudnia Gdańsku.

Na zaproszenie „Young Digital Planet” do Gdańska przyjechali:

 • prof. Joachim Bauer: niemiecki biolog molekularny, neurobiolog i lekarz psychiatra, profesor Uniwersytu we Freiburgu,
 • dr Margaret Rasfeld: dyrektorka Evangelische Schule Berlin Centrum. propagatorka ruchu „Budzące się szkoły”,
 • dr Marzena Żylińska: wykładowca metodyki i literatury w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu,
 • Monia Ben Larbi: prezes fundacji „Schule im Aufbruch” (Budząca się szkoła) w Niemczech, koordynatorka wdrażania projektów innowacyjnych w niemieckim systemie edukacji,
 • dr Marek Kaczmarzyk: doktor nauk biologicznych,  propagator dydaktyki ewolucyjnej.

Konferencja pomogła bezsprzecznie pogłębić wiedzę i inspirować do dalszych prac związanych ze zmianą kultury uczenia się i kultury szkoły.

Poniżej kilka najważniejszych wątków z wystąpienia prof. Bauera, dr Rasfeld i dr. Kaczmarzyka.

Wystąpienie prof. Bauera: „Znaczenie relacji pedagogicznej w procesie nauczania i uczenia się. Dlaczego odzwierciedlanie i rezonans emocjonalny wpływają na motywacje i wiarę we własne siły”.

Wnioski:

 • Bez wystarczająco dobrych relacji między nauczającymi a uczącymi się nie ma motywacji i zdrowej szkoły.
 • Na pierwszym miejscu w szkole powinna być relacja nauczyciel-uczeń, nauczyciel-dyrektor. Bez takiej prawidłowej relacji nie ma prawdziwego procesu uczenia i nauczania.
 • Trzeba przejść od pedagogiki represyjnej (uczeń musi) do pedagogiki potrzeb (czego uczeń potrzebuje?).
 • Czynnikami sprzyjającymi nabywaniu umiejętności kierowania sobą to: prawidłowe relacje wychowawcze, muzyka, joga, sport, redukcja stresu oparta na uważności (medytacja).

Wystąpienie dr Margaret Rasfeld: „Budzenie się nowej kultury edukacyjnej. Teraz! Dlaczego szkoły muszą się zmieniać!”.

Wnioski:

Charakterystyka szkoły Evangelische Schule Berlin Zentrum:

 • Uczeń sam decyduje, czego uczy się w danym momencie, z przyjętego w szkole programu nauczania.
 • Uczeń jest przede wszystkim chwalony za to, co zrobił i jest to mówione publicznie.
 • Uczeń sam decyduje – kiedy i z czego pisze test.
 • Część materiału realizuje się wyłącznie metodą projektów.
 • Uczeń i tylko on jest odpowiedzialny za wyniki nauczania (nie ma ocen wyrażonych cyfrą), oceny zastąpione certyfikatem tip-top.

Wystąpienie dr Marka Kaczmarzyka: „Dwa mózgi w szkole. Dlaczego tak trudno zrozumieć ucznia?”.

Wnioski: