Roboczo w Częstochowie

Roboczo w Częstochowie

Na przełomie kwietnia oraz maja w Częstochowie odbyło się kolejne robocze spotkanie rady programowej i trenerów ITS. Jak można było przypuszczać, okazało się ono niezmiernie intensywne. W ciągu kilkunastu godzin podsumowano dotychczasowe doświadczenia i rozpoczęto proces ewaluacji prowadzonych w tym roku szkolnym kursów. Obok tego podjęto się dyskusji nad marką Instytutu, nad jego dalszym rozwojem, a także organizacją kursów II stopnia.

Spotkanie zakończyło się poczuciem niedosytu, które z pewnością zniknie w wakacje, kiedy przyjdzie nam, być może w większym gronie, zobaczyć się ponownie.

Poniżej fotograficzne urywki z prac ITS w Częstochowie.