„Era tutoringu” – czyli owoce roboczego szkolenia członków ITS-u

„Era tutoringu” – czyli owoce roboczego szkolenia członków ITS-u

Wakacje – jak się okazuje – mogą dać sposobność do organizacji długo oczekiwanych spotkań, które w trakcie roku szkolnego często nie mogłyby dojść do skutku. Przez 3 dni (14-16 lipca) we Wrocławiu na ul. Robotniczej doświadczali tego członkowie Instytutu Tutoringu Szkolnego. Celem szkolenia, prócz jakże ważnej integracji zespołu, była praca nad modelami wdrażania tutoringu szkolnego do placówek oświatowych na różnych etapach kształcenia (od szkoły podstawowej po szkoły średnie). Spotkanie okazało się bardzo owocne, o czym świadczyć może zbiór nowych pomysłów, precyzyjnych rozwiązań i planów na przyszłość. Warto nadmienić, że o ich realizację ma zadbać nowopowstała Rada Programowa ITS.

O kolejnych, podejmowanych przez nią działaniach będziemy informować na bieżąco.