I Dzień Tutora zorganizowany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

I Dzień Tutora zorganizowany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

6 marca w Częstochowie w murach Akademii im. Jana Długosza odbył się I Dzień Tutora, podczas którego zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia współpracy między tutorami akademickimi z tej uczelni z ich studentami. W ubiegłym roku akademickim AJD otworzyła swoje progi dla tutoringu realizując go (z sukcesami) jako tzw. przedmiot swobodnego wyboru. Instytut wspiera i kibicuje rozwojowi tutorów z AJD. Tym bardziej, że z AJD łączy nas sojusz w postaci konsorcjum zawiązywanego w celu partnerskiej współpracy w ramach projektu „Wychować człowieka mądrego". Więcej o tutoringu na AJD:  www.ajd.czest.pl/articles/view/tutoring