Last minute dla pracujących z młodzieżą zagrożoną przestępczością

Do 5 października (czyli do najbliższego piątku) trwa rekrutacja uczestników na nieodpłatne szkolenia z zakresu tutoringu dla osób pracujących z młodzieżą zagrożoną przestępczością w Fundacja Chrześcijańska NEBO. Instytut Tutoringu Szkolnego realizuje to szkolenie. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wiadomości na adres: biuro@fundacjanebo.pl z dopiskiem Tutoring Szkolenie.
W treści maila proszę podać informację: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko pracy, proszę opisać w kilku słowach doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną przestępczością.

Organizator szkoleni Fundacja Nebo czeka na zgłoszenia do 5 października godz. 10:00.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie informacja rozesłana będzie drogą mailową lub telefoniczną.

Link: Facebook