13 kwietnia – Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi – spotkanie dyrektorów szkół wdrażających tutoring

13 kwietnia – Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi – spotkanie dyrektorów szkół wdrażających tutoring

Podczas realizacji projektu Wychować Człowieka Mądrego (Tutoring Szkolny) zaistniało wiele okazji do spotkań. 13 kwietnia 2018 odbyło się jednak spotkanie wyjątkowe. Entuzjaści tutoringu - dyrektorzy szkół i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii spotkali się Zespole Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi, by wymieniać się doświadczeniami, integrować się i sieciować. Spotkanie nie było zaplanowane w harmonogramie projektu, jest wartością dodaną wynikającą z elastycznego wychodzenia naprzeciw potrzebom beneficjentów projektu.

W części plenarnej spotkania uczestnicy mogli wysłuchać kilku prelekcji:

W swoim wystąpieniu dr Adrianna Sarnat – Ciastko przedstawiała wybrane aspekty i wyniki ewaluacji projektu WCM.

Ks. dyr. Julian Dzierżak (dyrektor placówki w której gościliśmy) przedstawił swoje refleksje w wystąpieniu pt. „Po tutorsku z natury rzeczy - tutoring w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi z perspektywy dyrektora”.

Swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania tutoringu podzieliły się dyrektorki trzech placówek – pani Urszula Opłocka ze Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu, pani Anna Dymek ze Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie oraz pani Małgorzata Janda z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Czaplinku. Były to bardzo cenne wystąpienia prezentujące dobre praktyki oraz trudności jakich można się spodziewać wprowadzając w swojej placówce tutoring.

Konferencję odwiedził łódzki kurator oświaty pan Grzegorz Wierzchowski, z czego bardzo się cieszymy. Kurator zabrał głos ws tutoringu i aktualnych wyzwań jakie stoją przed nauczycielami.

Po zakończeniu części plenarnej odbyły się warsztaty. Podczas warsztatu pt. „Kawiarenka idei” (cudownie animowanego przez tutorki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku) uczestnicy spotkania mieli okazję do bliższego się poznania, sieciowania oraz wymiany kontaktów. W kolejnej turze warsztatów uczestnicy mogli w mniejszych grupach powymieniać się doświadczeniami dotyczącymi wdrażania tutoringu w szkole oraz w ośrodku.

Spotkanie przebiegało w wyjątkowej atmosferze wspólnego szukania nowych, jeszcze lepszych rozwiązań.

Dziękujemy wszystkim obecnym za serdeczność, optymizm, i gotowość do dzielenia się. Dzięki Waszej obecności i podejściu to spotkanie miało budujący i wzmacniający charakter.