Wdzięczność

Wdzięczność

"Wykonaliście ogromna pracę, mam nadzieję, że to dopiero początek" - to fragment wypowiedzi jednego z rodziców podczas konferencji podsumowującej projekt Wychować Człowieka Mądrego, która odbyła się w grudniu 2018 roku na Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie . Jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim tutorom, podopiecznym, nauczycielom, sympatykom tutoringu za ich zaangażowanie w budowanie nowej rzeczywistości szkolnej, opartej na dialogu i poszanowaniu drugiego człowieka. Z okazji zbliżających się Świąt chcemy również życzyć, aby tutoring był dla Was radością, inspiracją i nieustannym nowym pomysłem na szkołę.

Zachęcamy do przeniesienia się jeszcze raz w atmosferę zakończenia projektu Wychować Człowieka Mądrego:

youtube

Fotorelacja

Zespół Instytutu Tutoringu Szkolnego

Więcej...

Sukces konferencji we Wrocławiu

Sukces konferencji we Wrocławiu

5 kwietnia w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu ALA odbyła się konferencja pt. „Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego”, którą zorganizowaliśmy wraz z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty oraz Szkołą Podstawową w Mysłakowicach.

Więcej...

Konferencja we współpracy z Kuratorium Oświaty

Konferencja we współpracy z Kuratorium Oświaty

W gościnnych murach Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach miała miejsce konferencja pod nazwą "Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego". Była to pierwsza z dwóch konfernecji adresowanych do dyrektorów dolnośląskich szkół.

Więcej...

Tutoring młodzieżowy

Cieszymy się z sukcesów Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie w obszarze tutoringu - zarówno szkolnego realizowanego przez nauczycieli jak i młodzieżowego realizowanego przez uczniów. (o czym donosi wCzestochowie.pl. Kibicujemy i wspieramy.

Zainteresowanych wdrożeniem tutoringu młodzieżowego przy wsparciu Instytutu Tutoringu Szkolnego zachęcamy do lektury i kontaktu.

Warto zaznaczyć, że Instytut pomaga w zdobyciu finansowania wdrożenia.

Więcej...

Konferencja we Wrocławiu w ALA (5 kwietnia)

Instytut Tutoringu Szkolnego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Dyrekcją ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu zaprasza na konferencję pt. Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego.

Termin: 05.04.2019 r. - godz. 09.30 - 15.00

Miejsce: ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu ul. Robotnicza 36-38

Adresaci: dyrektorzy szkół wszystkich typów podległych delegaturze Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Legnicy i DKO we Wrocławiu

Tematyka: tutoring jako edukacja spersonalizowana, skoncentrowana na uczniu, jego zasobach, potencjale, zainteresowaniach i potrzebach, a także na odkrywaniu jego mocnych stron w warunkach dialogu, poszanowania godności i wzajemnej dbałości podmiotów o dobre relacje; tutoring w szkole z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia i jego rodzica w kontekście efektów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego realizowanego przez ITS ze środków MEN w latach 2016 – 2018.

Z prelekcją pt. „Tutoring w systemie edukacji: korzyści dla dzieci, młodzieży i dorosłych” wystąpi Gość Specjalny konferencji prof. Anna Brzezińska.

Zapraszamy do udziału. Link do formularza zgłoszeniowego tutaj

Program do pobrania:

Więcej...

Konferencja w Mysłakowicach (20 marca)

Instytut Tutoringu Szkolnego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach organizuje konferencję pn. "Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego".

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się dn. 20.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach, dyrektorów szkół wszystkich typów podległych Delegaturom Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu.

W kwietniu odbędzie się druga konferencja we Wrocławiu adresowana do zainteresowanych dyrektorów szkół i placówek, którzy nie uczestniczyli w konferencji w Mysłakowicach.

Rejestracja tylko w formie elektronicznej pod linkiem

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz merytorycznych:
Zbigniew Zalewski tel. 606 972 361

Program do pobrania:

Więcej...

Tutoring szkolny wpisuje się w profilaktykę hejtu

Jako zespół Instytutu z niepokojem obserwujemy i częściowo uczestniczymy w debatach o trudnych zjawiskach społecznych. W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku dużo rozmawiamy o hejcie, o zwiększeniu się nienawiści w relacjach międzyludzkich, o nienawiści w języku, tym pisanym i tym mówionym. Pragniemy zaproponować nasz wkład w przybliżenie się do rozwiązania:

Więcej...

Konferencja „Zrób to ZAMIAST"

Konferencja „Zrób to ZAMIAST"

28 listopada 2018 roku w Domu Poselskim przy ulicy Senackiej 1 w Warszawie w sali im. Jacka Kuronia obyła się Konferencja „Zrób to ZAMIAST - Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży i młodych dorosłych”. Mieliśmy okazję opowiedzieć o tutoringu szkolnym. Wszystko to dzięki zaproszeniu ze strony Fundacji Chrześcijańskiej NEBO.

Więcej...