Końcówka roku budżetowego

Końcówka roku budżetowego

Szkoły i organy prowadzące mogą z tegorocznego budżetu sfinansować kurs  tutoringu szkolnego, który wystartuje w przyszłym roku kalendarzowym.

Więcej...

Trzy rekrutacje

Aktualnie trwają rekrutacje do trzech naszych programów edukacyjnych. 

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.


Więcej...

Wrzesień z tutorami

We wrześniu rozpoczną się dwa kursy  tutoringu szkolnego I stopnia w trybie zdalnym dla uczestników indywidualnych. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami.

Więcej...

Tutoring a profilaktyka

Tutoring a profilaktyka

"VIII Ogólnopolska Konferencja Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka, Profilaktyka  ryzykownych zachowań".  - wydarzenie zorganizowane przez Fundację Res  Humanae we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Więcej...

1% na tutoring

1% na tutoring

Dzięki wsparciu 1%  tutoring szkolny będzie mógł jeszcze lepiej rozwijać się w polskiej szkole. 

Będziemy wdzięczni za pomoc.

Więcej...